rogramma partners

Programma artners

In samenwerking met verschillende culturele-, educatie- en (podium)kunstorganisaties en partijen uit de stad, realiseren we een artistiek en buurtgericht publieksprogramma. Binnen het programma is er met name ruimte voor creatieve, talentontwikkeling activiteiten voor jongeren uit Slotermeer. Ook de (CAWA) kunstenaars en culturele- en maatschappelijke instellingen die permanent gevestigd zijn in de broedplaats van De Vlugt dragen bij aan het programma.


 
 

EFRO & Kansen voor West

De Vlugt is in 2021 met steun van Bureau Broedplaatsen, Stadsdeel Nieuw-West en EFRO-gelden verbouwd en herontwikkeld tot een goed uitgeruste, frisse broedplaats met podiumfunctie

De Vlugt is in 2021 met steun van Bureau Broedplaatsen, Stadsdeel Nieuw-West en EFRO-gelden verbouwd en herontwikkeld tot een goed uitgeruste, frisse broedplaats met podiumfunctie die de komende jaren vooruit kan en nieuwe rollen kan vervullen voor de buurt.
Een van die rollen is een plek waar jongeren uit Geuzenveld-Slotermeer hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen en presenteren.

De Europese Unie (EU) wil de economische verschillen tussen de Europese regio’s verkleinen. Dat doet de EU met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

WEBSITE
 
 

Podium Mozaïek

De Vlugt en Podium Mozaïek slaan de handen ineen om een artistiek en cultureel programma te realiseren i.s.m. de huisgezelschappen van Podium Mozaïek.

Podium Mozaïek is een grootstedelijk theater met café-restaurant in Amsterdam West, gevestigd in de voormalige Pniëlkerk aan de Bos en Lommerweg. Het programma van Podium Mozaïek is voor jong en oud en biedt theater, muziek, comedy, spoken word storytelling, dans en alle mogelijke cross-overs daartussen uit binnen- en buitenland. Podium Mozaïek zal programma en activiteiten in De Vlugt onderbrengen.

WEBSITE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

INSCHRIJVEN