Wat is de Vlugt Urban Resort Programma Broedplaats

ver de Vlugt

Over de lugt

Wat is de Vlugt?

De VLUGT: een warm cultureel nest waar wordt
gebroed, geproduceerd en geprogrammeerd.

In De Vlugt werken niet alleen kunstenaars aan hun bijzondere projecten, ook de bewoners van het omliggende Slotermeer zijn onderdeel van wat er binnen de muren van dit pand gecreëerd wordt.

De broedplaats combineert ateliers waar in afzondering gewerkt wordt met publieke ruimtes waar exposities kunnen plaatsvinden, workshops worden gegeven en lezingen gehouden. Er zijn oefen- en workshopzalen waar de ene dag een professioneel gezelschap repeteert en de volgende dag lokale jongeren hun allereerste stappen op het podium wagen. In de grote theaterzaal met zeventig zitplaatsen worden dans, theater en andere podiumkunsten uitgevoerd. Daarnaast is er een bioscoop met een uiteenlopende filmprogrammering. Na al die kunstzinnige uitspattingen kan je terecht in Café De Vlugt om nog even na te praten met een drankje.

Urban Resort

Urban Resort realiseert ruimte voor creatief en kunstzinnig Amsterdam

Broedplaats De Vlugt wordt beheerd door Urban Resort. Urban Resort is een stichting die geen winstoogmerk heeft en zich ten doel stelt broedplaatsen in en om Amsterdam te realiseren waar ateliers zijn voor kunstenaars, soms gecombineerd met kunstenaarswoningen, en steeds vaker ook met een programma voor de buurt. Urban Resort doet dit door leegstaande panden te huren (vaak van de gemeente) en door te lobbyen voor broedplaatsen in buurten die nieuw aangelegd worden.

Urban Resort biedt ruimte aan vele (CAWA-) en andere creatieve beroepsbeoefenaars, en probeert hen een plek te geven om te experimenteren en creëren. Dat doet ze door de huur zo laag mogelijk te houden. Urban Resort kiest ervoor om bij De Vlugt een focus te hebben op de podiumkunsten en talentontwikkeling van jongeren.

LEES VERDER

Programmering

Kunstenaars, jongeren en buurtbewoners leren van elkaar en groeien samen tot nieuwe hoogtes.

De Vlugt runt een divers cultureel programma met dans, theater, muziek, kunst, urban arts en nog veel meer. De leidende draad in dit kunst en cultuur aanbod is dat het betrekking heeft op de mensen die in Slotermeer en Nieuw West wonen en leven, dat zij zich in de thema’s herkennen, zich aangesproken voelen en geïnspireerd raken om eraan deel te nemen. De Vlugt zoekt nadrukkelijk naar kruisbestuiving: kunstenaars en buurtbewoners leren van elkaar en groeien samen tot nieuwe hoogtes.

Extra aandacht is er voor de jongeren van Slotermeer binnen de programmalijn ‘YOUNG’. Met het TOP (Talentontwikkelingsprogramma) biedt De Vlugt een breed aanbod van cursussen en activiteiten, vaak gegeven door creatieve hoogvliegers uit Nieuw West. Zij zijn immers een praktijkvoorbeeld van wat er mogelijk is wanneer je je talent maximaal benut. Vanuit hun persoonlijke interesses worden de jongeren uitgenodigd om mee te doen, er is ruimte voor zelfexpressie en al doende wordt hun taalvaardigheid gestimuleerd. Wie zijn draai vindt in het TOP kan doorgroeien. De jongeren worden aangemoedigd om het programma van De Vlugt mede vorm te geven.

Het artistieke programma van De Vlugt, wordt voor een deel ingevuld door de gezelschappen die er repeteren. Niet alleen ontvangen zij graag publiek bij hun try-outs, ook is er een roulatie van voorstellingen, soms met een feestelijke première. Omdat oefenruimte voor podiumkunsten schaars is in de stad komen deze gezelschappen uit alle windrichtingen en brengen nieuwe stemmen en smaken naar Slotermeer.

Broedplaats

De Vlugt is pionier in Amsterdam!

De Vlugt bestaat sinds 2011. Al tien jaar doen de klaslokalen van deze voormalig huishoudschool dienst als atelier, kantoor en geluids-, film- of fotostudio. In 2020 spande het erom of de huurderscommunity in broedplaats De Vlugt kon blijven. Urban Resort wist de Gemeente en verschillende subsidieverstrekkers te overtuigen dat er meer potentie in dit gebouw zat dan vooralsnog benut werd. Door deze succesvolle lobby mag De Vlugt niet alleen nog 5 jaar door, maar zijn er ook 3 workshop- en presentatieruimtes, 2 repetitielokalen en een theaterzaal aan het pand toegevoegd. De Vlugt is een van de eerste locaties in Amsterdam die, naast het huizen van een broedplaatsen, ook de deuren opent naar de buurt en aan hen een artistiek programma aanbiedt. De Vlugt heeft daarmee een pioniersrol. Dit is niet toevallig zo gekozen, vanuit Urban Resort is er groot vertrouwen in de hechte kunstenaars community van De Vlugt en in de connecties die er al zijn met de omgeving.

Lees verder

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

INSCHRIJVEN